Phòng khách sang trọng

THÔNG TIN DỰ ÁN

Khách hàng:
Bình Dương
Khu vực:
Miền đông
Diện tích:
30 m2
Chi phí thiết kế:
50tr

Phòng khách: Pha lẫn cổ điển hiện đại là nét độc đáo chung của phòng cách thiết kế hiện nay.