Phòng ngủ sang trọng

PROJECT INFO

Khách hàng:
Tân Bình
Khu vực:
TP.HCM
Diện tích:
50 m2
Chi phí:
120tr

Phòng ngủ sang trọng.